ΕΦΕΛΚΥΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

"Detailing" is what makes a design unique!

Η Tensis είναι εταιρία Δομοστατικών Μηχανικών με δημιουργική διάθεση και διεθνή εμπειρία (Μεγάλη Βρετανία, Μ.Ανατολή) στο χώρο των εφελκυόμενων κατασκευών καθώς επίσης και στο δομοστατικό σχεδιασμό εξειδικευμένων Αρχιτεκτονικών Δομών. Καλύπτει όλο το φάσμα των υπηρεσιών που αφορούν τον σχεδιασμό και την κατασκευή Εφελκυόμενων Δομών Μεμβράνης, Ειδικών Μεταλλικών Κατασκευών και Κτιριακών Έργων