ΕΦΕΛΚΥΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Εφελκυόμενη κατασκευή σε ιδιωτική οικία

Χρόνος: Απρίλιος 2013

Τόπος: Παλιούρι, Χαλκιδική

Πελάτης: Ιδιώτης

Υλικά: Μεμβράνη Ferrari Precontraint 1302 S2 PVDF, Γαλβανισμένος Χάλυβας εν Θερμό

Αρχιτέκτων: ΜΜΤ

Στατική μελέτη & κατασκευή: Tensis