ΕΦΕΛΚΥΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Εφελκυόμενες κατασκευές

Χρόνος: Μάιος 2012

Τόπος: Μύκονος

Πελάτης: Ξενοδοχείο Ostraco Suites

Υλικά: Μεμβράνη Ferrari Precontraint 1002 S2 PVDF, Ανοξείδωτος Χάλυβας 316L

Μελέτη & Κατασκευή: Tensis