ΕΦΕΛΚΥΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Εφελκυόμενη κατασκευή στα γραφεία της DVB GMBH

Χρόνος: Ιούλιος 2012

Τόπος: Παλιό Φάληρο, Αττική

Υλικά: Μεμβράνη Ferrari Precontraint 1002 S2 PVDF, Γαλβανισμένος Χάλυβας εν Θερμό, S235, ηλεκτροστατική βαφή

Αρχιτέκτων: Moustroufis Architects

Στατική μελέτη & κατασκευή: Tensis