ΕΦΕΛΚΥΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Εφελκυόμενη Κατασκευή στο Bar πισίνας του ξενοδοχείου Blue Domes

Χρόνος: Ιούνιος 2010

Τόπος: Κως

Πελάτης: Όμιλος Μήτση

Υλικά: Μεμβράνη Ferrari Precontraint 1302 S2 PVDF, Γαλβανισμένος και Ηλεκτροστατικά βαμμένος χάλυβας - RAL9010

Μελέτη & Κατασκευή: Tensis