ΕΦΕΛΚΥΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Εφελκυόμενη κατασκευή σε ιδιωτική οικία

Χρόνος: Μάιος 2018

Τόπος: Μύκονος Φτελιά

Πελάτης: Ιδιώτης

Υλικά: Ελαστική τέντα

Μελέτη & Κατασκευή: Tensis