ΕΦΕΛΚΥΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Εφελκυόμενη κατασκευή σε ιδιωτική οικία

Χρόνος: Ιούνιος 2014

Τόπος: Αθήνα

Υλικά: Μεμβράνη Ferrari Precontraint 1002 S2 PVDF, Γαλβανισμένος Χάλυβας εν Θερμό

Σχεδίαση , Μελέτη & Κατασκευή: Tensis