ΕΦΕΛΚΥΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Εφελκυόμενες κατασκευές

Χρόνος: Απρίλιος 2014

Τόπος: Σπέτσες

Υλικά: Μεμβράνη Ferrari Precontraint 1002 S2, Ανοξείδωτος Χάλυβας 316

Σχεδίαση, Μελέτη & Κατασκευή: Tensis