ΕΦΕΛΚΥΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Εφελκυόμενη Κατασκευή σε ιδιωτική κατοικία στο Αγράρι Μυκόνου

Χρόνος: Ιούνιος 2010

Τόπος: Μύκονος, Αγράρι

Πελάτης: Ιδιωτική κατοικία

Υλικά: Μεμβράνη Ferrari Precontraint 1302 S2 PVDF, Γαλβανισμένος και Ηλεκτροστατικά βαμμένος χάλυβας - RAL9010

Μελέτη & Κατασκευή: Tensis