ΕΦΕΛΚΥΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

μελέτες

ΕΦΕΛΚΥΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η ομάδα της Tensis είναι ένας από τους κορυφαίους ειδικούς συμβούλους στον σχεδιασμό εφελκυόμενων δομών μεμβράνης. Σε συνεργασία με αρχιτέκτονες, μελετητές, και εργολήπτες έργων, παρέχουμε ένα πλήρες και λεπτομερές σύνολο υπολογισμών, σχεδίων κατασκευής και κοπής.
Για να καλύψουμε τις ιδιαίτερες τεχνικές προκλήσεις, χρησιμοποιούμε ειδικά εργαλεία που έχουμε αναπτύξει για να βοηθήσουν το σχεδιασμό ειδικών κατασκευαστικών δομών που περιλαμβάνουν 3D λογισμικό και υπολογιστικά φύλλα εργασίας. Η Tensis εργάζεται σε διεθνή έργα ως μέλος ομάδων σχεδιασμού και χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα δομικά υλικά όπως αρχιτεκτονική μεμβράνη, ανοξείδωτος χάλυβας, οπλισμένο σκυρόδεμα και ξύλο

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Η Tensis προσφέρει υπηρεσίες εξειδικευμένου σχεδιασμού και ανάλυσης τάσεων (Stress Analysis), γραμμικών και μη γραμμικών, ιδίως στον τομέα των κατασκευών χάλυβα και μεταλλικών συνδέσεων με χρήση αναλυτικών και αριθμητικών μεθόδων. Χρησιμοποιούμε σειρά πακέτων λογισμικού και διαθέσιμες τεχνικές που ξεκινούν από τους βασικούς υπολογισμούς στο χέρι μέχρι τα πλήρη 3D μοντέλα ανάλυσης πεπερασμένων στοιχείων με τη χρήση ANSYS. Αυτό μας επιτρέπει να προσαρμόσουμε τις υπηρεσίες μας και να προσφέρουμε οικονομικώς αποδοτικές λύσεις.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Η Tensis προσφέρει υπηρεσίες σχεδιασμού ξύλινων δομών σε κατασκευαστές ξύλινων κτιρίων, εργολάβους και ιδιώτες. Οι υπηρεσίες σχεδιασμού περιλαμβάνουν την διαμόρφωση της ξυλείας από τον αρχικό σχεδιασμό και την διαστασιολόγηση μέχρι την κατασκευή και την τελική ανύψωση του ξύλινου φορέα. Σχεδιάζουμε ξύλινες δομές με βάση τον Ευρωκώδικα 5 και χρησιμοποιούμε την πιο σύγχρονη προσέγγιση τρισδιάστατης ψηφιακής μοντελοποίησης καθώς και την τελευταία λέξη CAD / CAM σχεδιασμού για την παραγωγή των ξύλινων στοιχείων. Προσφέρουμε τον πλήρη και αναλυτικό δομοστατικό σχεδιασμό που απαιτείται για την διαστασιολόγηση, την κατασκευή και την εγκατάσταση κτιρίων από ξυλεία.

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

Είμαστε από τους εμπειρότερους συμβούλους στο σχεδιασμό συστημάτων και δομών στήριξης φωτοβολταϊκών πάρκων. Χρησιμοποιώντας την μεγάλη εμπειρία μας στο σχεδιασμό ελαφριών και εφελκυόμενων κατασκευών, προσφέρουμε υπηρεσίες σχεδιασμού για τα συστήματα στήριξης φωτοβολταϊκών όπου οι προδιαγραφές των υλικών, η διάταξη των βάσεων και η μέθοδος εγκατάστασης σχετίζονται άμεσα με τον δομοστατικό σχεδιασμό τους και έχουν καθοριστική σημασία για την εξασφάλιση αξιόπιστων και οικονομικών επιδόσεων μιας επένδυσης. Η Tensis έχει ολοκληρώσει με επιτυχία πολλά έργα στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Δανία, την Ελλάδα και την Ινδία στα οποία συνεργάστηκε στενά με τους πελάτες από την έναρξη του έργου ως την ολοκλήρωση τους.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο.Σ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Αναλαμβάνουμε τον προκαταρκτικό, αναλυτικό και λεπτομερή σχεδιασμό έργων από χάλυβα ή οπλισμένο σκυρόδεμα, συμπεριλαμβανομένων της σεισμική ανάλυση και τρισδιάστατη δυναμικής μοντελοποίησης με τη χρήση πεπερασμένων Στοιχείων (FEA).
Παρέχουμε επίσης υπηρεσίες αναλυτικής σχεδίασης των αναπτυγμάτων ξυλοτύπων και κωδικοποίησης των ράβδων οπλισμού (rebar detailing & schedules) όπως αυτό απαιτείται σε έργα στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και διεθνώς